Stresspatroon - Analyserend

Written on 03/25/2019
MentesMe Organisation


Het stresspatroon van de analyserende stijl gaat in drie stappen:

  1. Ten eerste wordt hij/zij nog meer gericht op details uit het verleden en nog minder dominant.
  2. Als de druk dan opgevoerd wordt zal deze stijl in zijn/haar comfort zone blijven - nl de taakgerichte stijlen - en meer zich richten op resultaten op de korte termijn. Zoals controlerende stijlen dus.
  3. Als er nog meer stress wordt ervaren, gaat deze stijl zich gedragen zoals een promotende stijl. Het probleem is dat het eigen gedrag dan veel zal gaan lijken op een stijl waar ze normaal moeilijk mee om kunnen gaan, nl de Promotende Stijl.

Als er serieuze stress optreedt gaat deze stijl gedrag vertonen van de stijl waar ze moeite mee hebben om mee te interacteren nl. de Promotende stijl. De stress wordt alleen maar groter omdat hij/zij steeds meer gedrag vertoont wat niet past bij de eigen natuurlijk stijl.