De A met een Analyserende Stijl

Written on 03/29/2019
MentesMe Organisation

Je communicatiestijl is in de basis hetzelfde als die van je gesprekspartner nl. analytisch van aard. Beiden zijn jullie taakgericht en weinig dominant. Omdat jullie psychologische basisbehoefte bestaat uit de wens naar veiligheid en zekerheid, is het belangrijk om aandachtig te blijven voor de voortgang tijdens gesprekken samen. In je evenbeeld ligt in dit geval de grootste uitdaging nl het toewerken naar een leerdoel zonder te blijven steken in het verzamelen van informatie. Je gesprekspartner zal je blijven activeren op je vermogen om concrete stappen te blijven zetten. Blijf aandachtig voor je gevoel wat dit met je doet, of je daadwerkelijk blokkeert of niet en wat je eraan kunt doen. Realiseer je dat je grote kracht ligt in je vermogen om betrouwbaar over te komen. Je uitdaging is om open te blijven staan voor andere invloeden en methoden en hier het beste uit te halen voor je ontwikkeling.

Stresspatroon gesprekspartner: oplopend van extreem analytisch zijn, naar instruerend gedrag vertonen tot expressieve gedragingen.