De i van iGROW

Written on 01/13/2021
MentesMe Organisation


Inspiratie uit interactie

Als we verbinding maken met anderen, doen we dit met onze eigen persoonlijkheid en gewoonten. We hebben gezien dat we vertrouwen nodig hebben om echt met iemand in contact te komen en ons open te stellen om te leren. De mentor heeft een grote verantwoordelijkheid als iemand hem / haar om begeleiding vraagt. De mentee moet zijn / haar hulpvraag serieus nemen. Beiden hebben dus een verantwoordelijkheid jegens elkaar. Dit maakt mentoring naar mijn mening zo cool: als het goed wordt gedaan, is er geen hiërarchie, alleen een reis samen (Metro). Een mentor kan gemakkelijk een mentee zijn - en misschien zelfs zijn / haar mentee - met betrekking tot een andere uitdaging in het leven.

De mentor kan zichzelf niet thuis laten bij het aangaan van een mentorrelatie. Het maakt wel uit of je mentor of mentee bent. Besteed aandacht aan uw eigen persoonlijkheid, uw psychologische basisbehoeften en typische manieren van doen. Dus je aandacht moet in het begin op jezelf zijn gericht en naar anderen gaan als je mentor wordt. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat het accepteren van jezelf en andere mensen met hun eigen persoonlijkheid en misschien soms hun ‘eigenaardige’ manier van handelen essentieel is om vertrouwen op te bouwen. Voor ons begon de zoektocht naar een goede methode om mentoring te structureren toen we begonnen na te denken over hoe een mentee activeer kan worden op zijn / haar eigen reis naar groei. We kregen de kans om verschillende methoden te testen bij cliënten in verschillende  psychologiepraktijken. We concludeerden dat de iGROW methode zeer effectief was, maar we nodigen je uit het zelf in de praktijk te brengen.