Reality in iGROW

Written on 01/20/2021
MentesMe Organisation


Overtuigingen die tegenhouden

Het iGROW-proces is nu in beweging. Het doel is gesteld en goed doordacht. Het verleden is de beste voorspeller van de toekomst, dus kijk naar je doel en redeneer met jezelf - en mentor - wat je in de toekomst tegenhield om je doel te bereiken. De ervaringen uit het verleden kun je zien als een parcours, je kunt je het beste voorstellen als je denkt aan een ouderwetse kar met grote houten wielen. Deze wielen snijden diepe kleine kanaaltjes in de grond. Dit is je pad in het leven, de manier waarop je dingen in het leven doet. Ze worden dieper naarmate ze ouder worden. Het is bijna alsof uw gedrag zich op de automatische piloot bevindt. Om vele redenen is dit niet altijd een slechte zaak. Als je je bewust moet zijn van alles wat je doet, zul je het druk hebben. Dit is dus goed, behalve als u niet tevreden bent met waar uw leven naartoe gaat. Je moet een manier vinden om uit deze diep uitgesneden kanalen te komen. Hoe doe je dit? En misschien allereerst: hoe weet u dat u in een richting gaat die u niet brengt waar u wilt zijn? In de inleiding tot mentorschap heb ik met je gesproken over het belang van aandacht. De aandacht is in dit geval op uzelf gericht en is een van de moeilijkste dingen om te doen. Later zal de aandacht op anderen worden gericht. Echt zien dat je op weg bent in de - voor jou - verkeerde richting, heeft triggers nodig. Tekenen, confrontaties, gevoelens, energie zakt om je inzicht te geven dat iets nog niet gaat zoals het hoort. Dit is waar de rol van de mentor erg belangrijk kan zijn. Je wordt door iets getriggerd en je weet niet wat er gebeurt. Echte aandacht en open vragen brengen je terug bij jezelf: tot introspectie. De belangrijkste functie van een mentor is daarom het activeren van ‘Aandacht’, het besef van wat er gebeurt. En in deze context het heden, de REALITEIT in de bredere zin over je doel. Samen met een mentee kijk je naar de redenen waarom het doel is gekozen zoals beschreven door jezelf in het eerste deel van iGROW. Onthoud dat het geen probleem is om terug te gaan naar GOAL en te beoordelen. iGROW is een flexibele structuur, het leidt en geeft je een structuur. Wees niet stijf tijdens het gebruik. Deze fase Realiteit gaat over het confronteren van de mentee om het verleden in een veel duidelijkere zin dan ooit te zien. Waarom is het doel in het verleden niet bereikt? Wat waren de redenen om borden te negeren? Borden komen duidelijk op u af, maar u reageerde nog steeds niet. Hoe ziet u uw doel in verband met deze realiteit?