MentesMe Social Styles

Trustbuilding begint met twee vragen stellen!

Written on 03/20/2019
MentesMe Organisation


Om te achterhalen welke sociale stijl je gesprekspartner heeft, stel je jezelf 2 vragen.

  1. Toont de persoon emoties? en
  2. Vertoont de persoon dominant gedrag?

Er zijn dan 4 sociale stijlen te onderscheiden:

De 4 sociale stijlen

  Toont emoties
Dominant gedrag Promotend Faciliterend
Controlerend Analyserend

Ga hier naar een overzicht van alle stijlen om meer in detail te ontdekken hoe je hiermee om moet gaan.

Gerard Dekkers (Founder MentesMe en Metro platform) 


MentesMe Sociale Stijlen kaartje.pdf MentesMe Sociale Stijlen kaartje