De 4 Social Styles Pilaren

Written on 12/07/2022
MentesMe Organisation


Inzichten in Social Styles is essentieel om geaccepteerd to worden voor wie je bent!

Ga naar het artikel in English!

Met slechts twee vragen ontdek je jouw Sociale Stijl en de Sociale Stijlen van anderen. Om andere mensen te begrijpen en duurzame relaties te creëren, geeft de app voor sociale stijlen je inzicht in vier aspecten van ieders persoonlijkheid.

1. De psychologische basis behoefte. Dit is de basisbehoefte waar een specifieke stijl altijd naar streeft. Voorbeelden zijn de behoefte aan persoonlijke erkenning, veiligheid & zekerheid, resultaat en de behoefte om geaccepteerd te worden door mensen om je heen. Elke persoon kan verschillende van deze psychologische behoeften nodig hebben, maar elke stijl heeft een zeer belangrijke als het moeilijk wordt. En als je echt contact wilt maken, moet je die behoefte mondeling aan hem of haar erkennen!

2. Het sleuteltalent. Elke stijl heeft een prototypisch talent, iets waarvoor anderen hen bewonderen. Als je een gesprek begint, aarzel dan niet om dat belangrijke talent te prijzen, want het bevordert het opbouwen van vertrouwen. Wie wil er niet erkend worden voor zijn/haar belangrijkste talent?

3. De belangrijkste uitdaging. Dit is het moeilijkste aspect van elke persoonlijkheid omdat we niet door de natuur bekritiseerd willen worden. Of gezien worden als iemand met een zwakke plek. Nog belangrijker is dat we moeite hebben met het accepteren van 'ongevraagde' feedback. We accepteren alleen feedback van iemand die we vertrouwen als we om feedback vragen. Maar als jullie relatie zo goed is dat jullie elkaars grootste uitdaging kunnen zien en accepteren, zitten jullie allebei op een goede plek.

4. De tijdsperceptie. Elke sociale stijl heeft een tijdsvoorkeur om over te praten en om in te 'leven'. Analytische stijlen verwijzen bijvoorbeeld altijd naar informatie en wat er in het verleden is gebeurd. En hoe deze informatie uit het verleden bijvoorbeeld essentieel is om een beslissing te nemen.

Wil je jouw Sociale Stijl ontdekken? Klik hier!