De A met een Analyserende Stijl

De A met een Analyserende Stijl

Je communicatiestijl is in de basis hetzelfde als die van je gesprekspartner nl. analytisch van aard. Beiden zijn jullie taakgericht en weinig dominant. Omdat jullie psychologische basisbehoefte bestaat uit de wens naar veiligheid en zekerheid, is het belangrijk om aandachtig te blijven voor de voortgang tijdens gesprekken samen. In je evenbeeld ligt in dit geval de grootste uitdaging nl het toewerken naar een leerdoel zonder te blijven steken in het verzamelen van informatie. Je gesprekspartner zal je blijven activeren op je vermogen om concrete stappen te blijven zetten. Blijf aandachtig voor je gevoel wat dit met je doet, of je daadwerkelijk blokkeert of niet en wat je eraan kunt doen. Realiseer je dat je grote kracht ligt in je vermogen om betrouwbaar over te komen. Je uitdaging is om open te blijven staan voor andere invloeden en methoden en hier het beste uit te halen voor je ontwikkeling.

  MentesMe Organisation
De A met een Promotende Stijl

De A met een Promotende Stijl

Je communicatiestijl is analytisch van aard en je gesprekspartner meer expressief. Je gesprekspartner heeft een communicatiestijl welke diagonaal staat ten opzichte van je eigen stijl. Hij is niet alleen dominanter maar ook relatie gericht in tegenstelling tot jou voorkeursstijl. Jou basisbehoefte is gericht op veiligheid en zekerheid. De natuur van jou gesprekspartner is om te handelen op basis van een toekomstvisie zonder zich te druk te maken over veel bewijsvoering voor zijn/haar keuzes. De belangrijkste kracht van je gesprekspartner ligt in zijn openheid en vermogen om anderen aan zich te binden. Hij zal je activeren op het nemen van beslissingen, zonder het eerste creëren van zekerheid via het verzamelen van informatie.

  MentesMe Organisation
De A met een Faciliterende Stijl

De A met een Faciliterende Stijl

Je communicatiestijl is analytisch van aard en die van je gesprekspartner meer coöperatief. De basisbehoefte van je gesprekspartner is meer gericht op acceptatie van anderen terwijl jouw focus meer ligt op het creëren van zekerheid en veiligheid. Van nature ligt jou aandacht bij de taak en van je gesprekspartner bij persoonlijk contact. Overeenkomstig is het vertonen van minder dominant gedrag. Blijf aandachtig voor de kernkwaliteit van je gesprekspartner: nl. het kunnen boeien en binden van anderen op persoonlijk vlak. Accepteer dat je gesprekspartner je regelmatig zal activeren op het contact maken met je gesprekspartner zonder een directe focus op het verzamelen van informatie. Iets wat voor jou zo belangrijk is. Omdat zowel jij als je gesprekspartner minder dominant zijn, kunnen soms onduidelijkheden of issues niet uitgesproken worden. Ben hier alert op met deze coöperatieve gesprekspartner.

  MentesMe Organisation
De A met een Controlerende Stijl

De A met een Controlerende Stijl

Je communicatiestijl is analytisch van aard en die van je gesprekspartner meer instruerend. Zowel je gesprekspartner als jij zijn taakgericht waarbij het verschil zit in de mate waarin dominant gedrag vertoont wordt. Zijn psychologisch basisbehoefte is gericht op het bereiken van resultaten en het plannen op de korte termijn. Jouw aandacht gaat op een natuurlijke wijze uit naar het verzamelen van informatie, terwijl jou gesprekspartner je zal activeren op het nemen van besluiten. Als analytische stijl ben je van nature gericht op het verleden, en wordt besluiten nemen altijd vooraf gegaan door het verzamelen van informatie. Je gesprekspartner zal je activeren op je grootste uitdaging nl. het handelen zonder uitgebreide analyse op de situatie.

  MentesMe Organisation